Izokinetika

Izokinetika

Za provođenje kvalitetne sportsko-medicinske rehabilitacije, a napose u izradi kineziterapijskog programa temeljenog na individualnim potrebama pacijenta, potrebno je objektivno, valjano i pouzdano prikupiti podatke o jakosti mišića, amplitudi pokreta u zglobu, odnosu agonista i antagonista, te o nizu ostalih čimbenika o kojima ovisi uspješni oporavak. Stoga se je započelo s izokinetičkim mjerenjima.

Poliklinika Peharec još je 90-tih, kao prva u Hrvatskoj započela sa izokinetičkim testiranjima.

Izokinetičko testiranje

Za izokinetičko testiranje koristi se sustav Biodex koji omogućava mjerenje mišićnih skupina odgovornih za funkcionalnost zglobova koljena, gležanja, kuka, ramena, lakta i kralježnice

Biodex izokinetički sustav omogućava izolirano mjerenje mišićnih skupina u različitim uvijetima. Mjeriti se mogu različite vrste kontrakcije u unaprijed određenom opsegu pokreta. Osnovna karakteristika izokinetičkog testiranja i vježbanja je konstantna brzina kretanja tijekom cijelokupnog izvođenja pokreta. Važna prednosti izokinetičkog sustava leži u činjenici da je otpor kojega pruža sustav proporcionalan snazi ili sposobnosti ispitanika s obzirom na bol ili zamor.

Povrh svega, testiranja su sigurna, pruža se mogućnost standardiziranja testa, a samim time i pouzdanost dobivenih rezultata.

Izokinetički uređaj

Izokinetički uređaj radi na dinamometrijskom principu i omogućava da se mišićna kontrakcija izvodi pri konstantnoj kutnoj brzini duž pune amplitude pokreta.

Zbog kontrolnog mehanizma u uređaju, kutna brzina koju određuje mjeritelj ne može se povećati ili smanjiti od strane vanjske sile (ispitanika),već se sila pomoću određenog sustava apsorbira i računarski obrađuje. Postignuti se rezultati prezentiraju numerički i grafički, tumačenjem kojih ispitivač dobiva informacije o funkcionalnom statusu mišića.

Prikupljeni podaci (sila, rad, snaga, izdržljivost, itd) su kriterijske vrijednosti za određivanje funkcionalnog statusa, a ujedno određuju smjernice za proces planiranja i programiranja kineziterapijskog tretmana.

Najčešća testiranja koja, zbog učestalosti ozljeda, vršimo u klinici su testiranja koljenog zgloba, gležnja i lumbalnih mišića. Za potrebe mjerenja mišića lumbalne kralježnice, zbog složenosti lumbalne kralježnice, opremili smo se posebnim ergonomskim stolcem izrađenim isključivo kao proširenjem Biodex uređaja.

Ostale i slične terapije

Dogovorite pregled ili pošaljite upit