Opći uvjeti poslovanja putem službene internetske stranice

1. Uvjeti korištenja

U daljnjem tekstu donosimo Opće uvjete poslovanja putem službene internetske stranice www.peharec.com (dalje u tekstu: internetska stranica). Vlasnik navedene stranice je ustanova Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, fizikalnu terapiju, ortopediju i neurologiju Peharec (dalje u tekstu: Poliklinika Peharec), Rizzijeva 101, Pula, koja na internetskoj stranici objavljuje sadržaje i ažurira podatke. Objavljeni sadržaji vlasništvo su Poliklinike Peharec te se ne mogu koristiti bez pismene suglasnosti iste. Ove stranice na općeniti način predstavljaju proizvode i usluge Poliklinike Peharec.

Ukoliko koristite bilo koju od usluga objavljenih na ovoj stranici, smatra se da se slažete sa svim navedenim stavkama Općih uvjeta poslovanja i stoga nećete imati pravo prigovora na iste.

2. Usluge

Sve usluge navedene na našoj internetskoj stranici, kao i cijene, informativnog su karaktera te služe informiranju potencijalnog pacijenta. Točne informacije o istima pacijent može dobiti nakon prvog pregleda i na temelju točno utvrđene potrebne terapije.

3. Plaćanje i izdavanje računa

Poliklinika Peharec će pacijentu izdati pravovaljani račun za izvršenu uslugu, a pacijent je takav račun dužan platiti u cijelosti u skladu s dogovorenim načinom plaćanja. Troškove koji nisu unaprijed planirani, a mogu se pojaviti drugi potrebni tretmani koje nije moguće unaprijed pretpostaviti, Poliklinika Peharec zaračunava odvojeno te ih se pacijent obvezuje platiti.

4. Postupak vraćanja proizvoda

Sukladno članku 79. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19), u slučaju narudžbe i kupnje Individualnih ortopedskih uložaka Peharec System, kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat uplaćenog iznosa, budući da se radi o proizvodu koji je izrađen po specifikaciji potrošača, odnosno koji je jasno prilagođen potrošaču.

5. Izmjene i dopune

Poliklinika Peharec zadržava pravo izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja kao i sadržaja internetske stranice bez prethodne obavijesti. Navedene dopune ili izmjene uvjeta ili sadržaja ne utječu usluge koje su s pacijentima već ugovorene i u provedbi te će takve usluge biti provedene u skladu s dogovorenim planom liječenja i cijenama navedenim u izdanom računu.

6. Obveze i odgovornosti Poliklinike Peharec

Poliklinika Peharec je dužna pacijentu izdati odgovarajući račun za obavljenu uslugu te zdravstvenu djelatnost obavljati svjesno i u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

7. Intelektualno vlasništvo

Svi materijali koji se nalaze na Internet stranicama www.peharec.com vlasništvo su Poliklinike Peharec te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste sukladno odobrenju nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu, kao i sukladno drugim potrebnim odobrenjima. Poliklinika Peharec je također nositelj autorskih prava na cjelokupnom idejnom sadržaju Internet stranice www.peharec.com neophodnom za ispravno i nesmetano funkcioniranje projekta.

Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prijenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje ovih Internet stranica i/ili bilo kojih materijala, podataka, fotografija, tekstova objavljenih na ovim Internet stranicama i/ili bilo kojih drugih dijelova ovih Internet stranica bez pisanog odobrenja Poliklinike Peharec. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili kakvog drugog prava, pa stoga može proizvesti neželjene učinke kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a osobito može dovesti do kaznenog progona.

Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji drugi način iskorištavati bilo koji sadržaj sa Internet stranice www.peharec.com, u cijelosti ili djelomično. Također nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala.

Korisnik može sa Internet stranice www.peharec.com preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i osobne upotrebe.

8. Odricanje od odgovornosti

Poliklinika Peharec se odriče svake odgovornosti za eventualnu grešku na internetskoj stranici nastalu tijekom izrade, unosa podataka ili nadopunjavanja iste kao i odgovornosti za bilo kakvu štetu nastalu korisniku zbog korištenja internetske stranice i/ili sadržaja iste. Ukoliko se pacijent ne pridržava uputa liječnika o potrebnoj terapiji i njezi, niti liječnik ni Poliklinika Peharec neće biti odgovorni za eventualno nastale komplikacije, pa stoga ne mogu izdati uobičajene odgovarajuće garancije.

Navedeni vlasnik internetske stranice ne odgovara za poslovanje i sadržaje internetskih stranica na koje postoji poveznica.

9. Obveze i odgovornosti pacijenta

Pacijent mora u potpunosti surađivati s Poliklinikom Peharec kako bi se proces liječenja mogao provesti te upozoriti liječnika na sve čimbenike koji su bitni za izradu i provedbu terapije.
Pacijent je odgovoran pridržavati se uputa koje je dobio od liječnika te je obavezan doći na kontrole u dogovorenim terminima (ukoliko to tretman zahtijeva). Ukoliko se pacijent ne pridržava uputa liječnika, niti liječnik ni Poliklinika Peharec neće biti odgovorni za eventualno nastale komplikacije.

10. Nadležnost suda

Sve nastale sporove pokušat će se riješiti mirnim putem između pacijenta i Poliklinike Peharec.
Za sve nastale sporove koje nije moguće riješiti mirnim putem nadležan je sud u Puli.