Istruzioni per l’uso delle singole cartucce del Peharec System

Molimo sve naše pacijente da pri dolasku u Polikliniku Peharec ponesu svoju masku, jer ih u protivnom nažalost nećemo moći primiti u polikliniku.
+