Članci

Massotrax - trakcija

Masotrax

Inovativni sustav fiksacije omogućava integraciju trakcije sa masažom što otvara nove mogućnosti u fizikalnoj terapiji.

Zahvaljujući pozicioniranju u potrbušnom položaju poboljšava se efekt opuštanja mišića te se poboljšava efikasnost masaže na strukture kralježnice koje se trajno zadržavaju u položaju trakcije. Ležaj je namijenjen primjeni u terapijske svhe u svim slučajevima kada se želi aplicirati masaža i trakcija. Indikacijsko područje se proširuje na kliničku sliku koja se može opisati kao subakutni bolovi u leđima (lumbalgija, cevikalgija), ili kronična (spondiloartroza). Massotraks je vrijedan fizikalno terapijski uređaj koji omogućava relaksaciju i kod zdravih ljudi. Poznato je da mišićno fascijalne strukture kralježnice ulaze u kontrakture, rigidnost i retrakciju uslijed stresa kojima smo dnevno izloženi (kriva postura, preopterećenja, nagli pokreti. Takva stanja mogu rezultirati akutnim epizodama bola i hipomobilnosti. Dugoročno mogu dovesti do degeneracije zglobova kralježnice. U svakodneovnoj praksi prilagodljiovst ležaja, kombinacija sa fizikalnom terapijom (termoterapija, laser, UZV), može predstavljati koadjuvante važne u provođenju terapije.

Masotrax 02


Tvrtke / partneri

BTS Bioengineering: true technology for true life Movement technology 3D Traction tables Devices for medical, physiotherapy, rehabilitation, and aesthetic medicine Biomedical technologies Footwear Techniques Electronic equipments for physiotherapy and rehabilitation A Circle - Rehabilitation instruments Biodex - isokinetic testing and rehabilitation device