Kineziterapija

Kineziterapija

Kineziterapija je grana fizikalne medicine koja koristi posebno uvjetovan i programiran pokret u liječenju i rehabilitaciji pojedinih bolesti, ozljeda i deformiteta. Zakonitosti kineziterapije nalazimo u kineziologiji i biomehanici, znanostima koje proučavaju i analiziraju pokret i gibanje. Za razliku od ostalih metoda fizikalne medicine, u kineziterapiji je vrlo važno aktivno sudjelovanje pacijenta jer samo motiviran i suradnički raspoložen pacijent može usvojiti vježbe i kontinuirano ih provoditi u cilju potpunog ozdravljenja ili poboljšanja narušenog zdravstvenog statusa. Individualnost kineziterapije bitan je zahtjev koji se poštuje u Poliklinici "PEHAREC", a očituje se u zadovoljavanju autentičnih potreba pacijenta temeljnih na aktualnom funkcionalnom i zdravstvenom statusu pojedinca

 • 2007_01_30.wmv_000441840
 • 2007_10_30.wmv_000339676
 • 2008_02_19.wmv_000257800
 • 2007_01_30.wmv_000533573
 • 2007_01_23.wmv_000539031
 • 2007_01_23.wmv_000486360

Indikacijska područja kineziterapije
Kineziterapija je usmjerena na poboljšanje:

 • gibljivosti
 • mišine snage, izdržljivosti, brzine pokreta
 • koordinacije pokreta
 • posture ili stava tijela
 • fukcije drugih organskih sustava (kardiovaskularnog, respiratornog...)

Funkcionalna rehabilitacija
Koncept funkcionalne rehabilitacije temelji se na uklanjanju nastalih poremećaja funkcija organizma i vraćanju pacijenta u stanje koje je prethodilo ozljedi ili bolesti. Funkcionalna rehabilitacija je uspješna ako se pacijent oporavi u medicinskom, profesionalnom i socialnom smislu. Temeljni princip uspješnosti koncepta funkcionalne rehabilitacije je kvalitetna funkcionalna procijena i individualni plan i program rehabilitacije.


Tvrtke / partneri

BTS Bioengineering: true technology for true life Movement technology 3D Traction tables Devices for medical, physiotherapy, rehabilitation, and aesthetic medicine Biomedical technologies Footwear Techniques Electronic equipments for physiotherapy and rehabilitation A Circle - Rehabilitation instruments Biodex - isokinetic testing and rehabilitation device