Fizikalna terapija

Masaža  150,00 kn
Masaža drenaža koljena/gležnja 120,00 kn
Masaža s manipulacijom 250,00 kn
Manualni tretman po segmentu 170,00 kn
Dekompresijski tretman kralježnice 100,00 kn
Dekompresijski tretman kralježnice s masažom 180,00 kn
Vibracijska stimulacija 120,00 kn
Magnetoterapija  50,00 kn
Tens  40,00 kn
Struje (interferentne, galvanske, dijadinamske)  40,00 kn
Ultrazvuk  50,00 kn
Laser - anelgetska terapija  60,00 kn
Kinezitaping 100,00 kn
Hipertermija 120,00 kn
Bandaža zgloba samoljepljivim trakama 50,00 kn
Bandaža zgloba samoljepljivim trakama s oblogom 100,00 kn
Terapija fokusiranim udarnim valom 400,00 kn
Terapija radijalnim udarnim valom 250,00 kn
Massotrax - masaža na posebnom trakcijskom stolu 150,00 kn
Termoterapija  60,00 kn
Elektrostimulacija mišića  50,00 kn 
   

Pregledi

Pregledi za odrasle 350,00 kn
Pregledi za djecu do 10 godina 250,00 kn
Kontrola 150,00 kn
   

Rehabilitacija

Hidroterapija, Fizikalna terapija i Kineziterapija 400,00 kn po danu

Funkcionalna dijagnostika

Izokinetičko testiranje na sustavu Biodex 350,00 kn
Testiranje mišićne aktivacije i pokretljivosti lumbalne kralježnice 250,00 kn
Testiranje pokretljivosti kralježnice i zdjelice 150,00 kn
Testiranje pokretljivosti cervikalne kralježnice 150,00 kn
Testiranje pokretljivosti ramena 150.00 kn
Elementarna fotogrametrija posture 50,00 kn
Funkcionalna dijagnostika skočnosti za sportaše 300,00 kn
Najam laboratorija, opreme i obrada rezultata za istraživačke djelatnosti (po dogovoru)

Tvrtke / partneri

BTS Bioengineering: true technology for true life Movement technology 3D Traction tables Devices for medical, physiotherapy, rehabilitation, and aesthetic medicine Biomedical technologies Footwear Techniques Electronic equipments for physiotherapy and rehabilitation A Circle - Rehabilitation instruments Biodex - isokinetic testing and rehabilitation device