Individualni pristup

Naš rad temelji se na primjeni najsuvremenijih i najkorisnijih metoda, postupaka i tehnologija u funkcionalnoj procijeni, rehabilitaciji i fizikalnoj terapiji kroz kontinuirano stručno i tehnološko usavršavanje.

Pristup u radu s pacijentima je u potpunosti individualiziran počevši od postupaka funkcionalne procijene pa do planiranja i provođenja tijeka rehabilitacije.

Za svako bolno stanje nastojimo otkriti uzročno posljedičnu povezanost između motoričkih i neuromišićnih promjena sa akutnim ili kroničnim promjenama pojedinih tkiva kao i pojavu boli.

Nakon utvrđivanja mogućih uzroka i s njima povezanih strukturalih ili funkcionalnih promjena izrađuje se preventivno-rehabilitacijski program rada.

Manualna


Tvrtke / partneri

BTS Bioengineering: true technology for true life Movement technology 3D Traction tables Devices for medical, physiotherapy, rehabilitation, and aesthetic medicine Biomedical technologies Footwear Techniques Electronic equipments for physiotherapy and rehabilitation A Circle - Rehabilitation instruments Biodex - isokinetic testing and rehabilitation device